REALIZACJE

INWESTORZLECENIODAWCARODZAJE I CHARAKTERYSTYKA WYKONYWANYCH PRAC NA PRZYKŁADOWYCH OBIEKTACH

BUDOWNICTWO LĄDOWE
Prace modernizacyjno-remontowe i uczestnictwo w budowie nowych instalacji tj. HON, HYDROKRAKING, DRW, PARAKSYLEN, OLEFINYPrace montażowe i spawalnicze zbiorników na bazach paliw np. realizacja dwóch zbiorników V=100 tys. m3 każdy w bazie magazynowej PERN Adamowo
CUKROWNIA GLINOJECK
TECHNOTEX MALBORK

Modernizacja ciągu technologicznego produkcji cukru, chłodni i pompowni wody
ELEKTROWNIA PĄTNÓW


Spawanie zbiorników i sekcji urządzeń wież wiertniczych
 
Montaż i spawanie konstrukcji stalowych przepraw mostowych, kolejowych i wiaduktów tj. : wiadukt nad torami PKP w Legionowie, przejazd kolejowy na wiadukcie Poznań-Zawady, most nad rzeką Drwęcą w Toruniu - Autostrada A1, przeprawa przez rzekę Warte - nowy przebieg drogi krajowej nr 25

PKN ORLEN RAFINERIA MOŻEJKI-LITWA


Prace remontowo-modernizacyjne instalacji rafineryjnych

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY

 
Montaż instalacji rurowych na remontowanych i budowanych statkach morskich

 
Prace montażowo-spawalnicze przy budowie statków: spawanie pokładówek rufowych, spawanie skrajników rufowych

STOCZNIA GDYNIA 
Montaż i spawanie osprzętu, modułów nadbudówek, przewodów gazów spalinowych, kanałów wentylacyjnych, bloków sanitarnych. Prace rurarskie na statkach

Copyright © 2010 www.petrometplock.pl | LAPTOPek.pl - Projektowanie stron www